دیفیوزر چیست؟

هنگامی که با اتومبیل در جاده حرکت می‌کنید، هوا از سه جهت مختلف، یعنی از قسمت بالا، زیر و قسمت‌های جانبی، در آن جریان پیدا می‌کند. با افزایش سرعت اتومبیل، میزان جریان هوای ورودی به قسمت‌های مختلف آن نیز افزایش می‌یابد و همراه با آن، میزان چسبندگی خودرو به سطح جاده کاهش می‌یابد. این امر باعث می‌شود که کنترل خودرو برای راننده دشوار شود و ممکن است خطرناک باشد. برای رفع این مشکل، از دیفیوزر ماشین استفاده می‌شود که با کاهش مقاومت هوایی که در جلوی خودرو وجود دارد، میزان جریان هوای ورودی به قسمت‌های جانبی خودرو کاهش می‌یابد و در نتیجه، میزان چسبندگی خودرو به سطح جاده افزایش می‌یابد و کنترل آن برای راننده آسان‌تر خواهد شد. به عبارت دیگر دیفیوزر ماشین برای کاهش مقاومت هوایی در جلوی خودرو و افزایش چسبندگی خودرو به سطح جاده استفاده می‌شود.

آیا دیفیوزر ماشین تنها در سرعت‌های بالا مفید است؟

دیفیوزر ماشین در واقع یکی از اجزای مهم سیستم اگزوز خودرو است که برای بهبود عملکرد و کاهش مقاومت هوایی در جلوی خودرو به کار می‌رود. در نتیجه، دیفیوزر ماشین در هر سرعتی می‌تواند مفید باشد، اما در سرعت‌های بالا بیشترین تاثیر را دارد.

در سرعت‌های بالا، چرخش هوا به دور خودرو باعث ایجاد فشار بالا در جلوی آن می‌شود که می‌تواند باعث افت کیفیت کنترل و کاهش سرعت خودرو شود. با استفاده از دیفیوزر ماشین، میزان فشار هوایی که در جلوی خودرو ایجاد می‌شود کاهش می‌یابد و میزان جریان هوای ورودی به قسمت‌های جانبی خودرو افزایش پیدا می‌کند که باعث افزایش چسبندگی خودرو به سطح جاده و کاهش مقاومت هوایی در جلوی آن می‌شود. این امر در نتیجه باعث افزایش کنترل خودرو و افزایش سرعت آن در سرعت‌های بالا می‌شود.

در سرعت‌های پایین‌تر نیز، دیفیوزر ماشین قادر به بهبود کنترل خودرو و کاهش مصرف سوخت می‌باشد. بنابراین، می‌توان گفت که دیفیوزر ماشین در هر سرعتی می‌تواند مفید باشد، اما در سرعت‌های بالا تاثیر آن بیشتر است.

همین حالا با ما تماس بگیرید