دسته: پروگرام ای بی اس ABS

پروگرام ای بی اس ولوو

پروگرام ای بی اس ولوو چیست؟ یکی از مدل های ترمز ای بی اس می باشد. این ترمز ها به صورتی طراحی شده است که جلو سرخوردن چرخ ها در زمان رانندگی را می گیرند. این نوع از ترمز ها دارای انواع مختلفی هستد به طور مثال فقط چرخ های …

پروگرام ای بی اس بنز

پروگرام ای بی اس بنز چیست؟ ترمز ای بی اس برای کنترل خودرو در جاده های لغزنده طراحی شده است. این ترمز ها به صورتی طراحی شده است که جلو سرخوردن چرخ ها در زمان رانندگی را می گیرند. این نوع از ترمز ها دارای انواع مختلفی هستد به طور …

Call Now Buttonهمین حالا با ما تماس بگیرید